Cursus ecologisch moestuinieren

Geboeid door ecologisch tuinieren ?

Wil je zelf gezonde biologische groenten en heerlijk fruit telen in eigen tuin maar weet je niet hoe je daaraan moet beginnen ?

Cooperatie Samen op Dreef en Velt slaan de handen in elkaar en organiseren een 6 delige ecologische moestuiniercursus en een beetje meer bij Bioboerderij Hof ter Dreef te Meise.

In deze 6 delige reeks zal Francoise, Velt-docente,  de volgende grondbeginselen van het ecologisch tuinieren bespreken :

 • fruitbomen: agroforestery, snoei en verzorging van fruitbomen en kleinfruit
 • bodem: belang, samenstelling, types, bodembewerking, compost, mulching
 • moestuinplanten: families, zaden (zelf zaaien, zaden winnen, kwaliteit, F1 hybriden)
 • ziekten en plagen: voorkomen en eventueel behandelen, teeltplan, ecosystemen, verschillende cultuurmethodes zoals bio/eco/ permacultuur/ schijnbare chaos…

Elke les van 2,5 uur voorzien we een theoretisch en praktisch gedeelte, analyseren we de bestaande tuinbouwpercelen en bewerken van een collectief studie-perceel. Je brengt de theorie ook direct in de praktijk, zodat je al doende leert.

Noteer alvast de volgende data in je agenda :

 • Zondag 12 februari
 • Zaterdag 25 februari
 • Zaterdag 18 maart
 • Zaterdag 22 april
 • Zaterdag 20 mei
 • Zaterdag 24 juni.

De lessen gaan door van 9 uur en tot 11:30 uur.

Hof ter Dreef, Prinsendreef 18, 1860 Eversem-Meise

Praktische modaliteiten: warme kledij/laarzen om ook buiten te werken, het werkmateriaal wordt ter plaatse ter beschikking gesteld.

 • Prijs voor Velt-leden en coöperanten Samen op Dreef : 45 euro voor de volledige reeks.
 • Prijs voor niet-leden of geen coöperant: 60 euro voor de reeks.
 • Rekening N° Samen op Dreef  Fintro : BE46 1431 2214 5636

Je betaling dient als inschrijvingsbewijs. Schrijf je in via email info@hofterdreef.be. 15 deelnemers zijn van harte welkom. Voorrang geven we aan wie zich inschrijft voor de hele cursus.

Wens je je voor één onderdeel aan te melden, dan vragen we 10 euro voor leden en 15 euro voor niet leden en laten we je weten of er plaats over is.

Met onze cooperatie ‘Samen op Dreef‘ nemen we deel aan het Europese project rond “Boeren en Burgers” ondersteunt door Project coordinator Ilvo in Vlaanderen.