Please choose a menu
Spelregels

Hof ter Dreef spelregels voor groenten, fruit en kruiden pakketten.

1. Omschrijving

Het Hof ter Dreef pakket is een gevarieerd assortiment van biologische groenten en/of fruit en/of kruiden.

Een deelnemer is een klant die zich ertoe verbindt wekelijks een pakket af te halen in één van de afhaalpunten.

Een afhaalpunt is de locatie waar Hof ter Dreef de pakketten levert en waar de deelnemer zijn pakket afhaalt.

Een deelnemer van Hof ter Dreef betaalt een jaarlijkse bedrag voor zijn Hof ter Dreef pakket. We noemen dit het oogstaandeel. De betaling gebeurt  rechtstreeks aan Dreef 18 BVBA (Hof ter Dreef  is een  benaming  voor de pakketten en de winkel).

Hof ter Dreef  biedt verschillende soorten pakketten aan, samengesteld uit seizoensgroenten, fruit en kruiden geteeld op Hof  ter Dreef en bij een collega Bio boer Philippe Sergoonis  van Biogarant  BVBA (gelegen te 1840 Steenhuffel). De groenten, fruit en kruiden van Hof ter Dreef zijn van oorsprong “ Bio in omschakeling “, Biogarant heeft daarentegen al geruime tijd het Bio certificaat, gecontroleerd  TüV -Nord .

Bij onvoldoende aanbod zal er niet  bij een groothandel worden aangekocht maar zal Hof ter Dreef een compensatie voorzien. Deze compensatie zal gecommuniceerd worden per mail naar alle deelnemers.

2. Definitie van een “ deelnemer”  van Hof ter Dreef :

  • De persoon die verantwoordelijk is voor het, in eer en geweten, invullen van het  inschrijvingsformulier en het betalen van het hiermee samenhangend oogstaandeel waardoor hij/zij zichzelf en de op dit inschrijvingsformulier vermelde personen deelnemer maakt van “de Hof ter Dreef  community” voor het betrokken oogstseizoen.
  • Een deelnemer krijgt hierdoor recht op een eerlijk aandeel in de producten van Hof ter Dreef uit het betrokken oogstseizoen .
  • Een deelnemer verbindt zich ertoe het pakket op de online aangeduide momenten af te (laten) halen op het Hof ter Dreef  afhaalpunt: prinsendreef 18, 1860 Eversem-Meise, tenzij anders is overeengekomen.
  • Een deelnemer gaat een verbintenis aan voor het volledige oogstseizoen. Deze verbintenis is dus tijdens een oogstseizoen niet opzegbaar, tenzij bij overmacht (overlijden, verhuis naar het buitenland, …).

3.1 Prijs en voorwaarden van betaling

Na het betalen van een jaarlijkse bijdrage zal Hof ter Dreef wekelijks de overeengekomen pakketten van groenten , kleinfruit en kruiden oogsten en klaar zetten. De pakketten starten  op 1  april 2019 en lopen t.e.m.  31 maart  2020 (= oogst seizoen 2019). We garanderen 45 weken een pakket van de 52 weken in het oogstjaar. De bijdrage voor oogst seizoen 2019 voor een deelnemer bedraagt 495 euro per volwassene (≥18j).  Voor kinderen van 4 tot 17 j geldt: leeftijd in jaren x 18 euro. Kinderen jonger dan 4j kunnen gratis deelnemen.

Het deelnametarief mag tijdens het opstartjaar van Hof ter Dreef in maximum twee gelijke schijven betaald worden , de eerste bij inschrijving en de tweede schijf ten laatste op 1 juli . In overleg met de deelnemers kan dit nadien nog veranderen.

Indien een deelnemer in het opstartjaar van Hof ter Dreef aansluit na 15 juni , wordt uitzonderlijk gekeken naar een verhoudingsgewijze redelijke bijdrage voor het oogstseizoen dat dan die in één schijf dient betaald te worden .

3.2 Tweede inschrijfperiode

Tweede inschrijfperiode voor onze pakketten. De nieuwe inschrijvingen lopen vanaf 15 juni tem 30 juni voor de oogst periode van 1 juli tem 31 dec  2018.

We werken met het systeem van een vooraf te betalen jaarabonnement.  Daarmee koop je een oogstaandeel van 1 seizoen bij Hof Ter Dreef.

Een volwassen deelnemer (18+) betaalt 290 euro voor de tweede inschrijvingsperiode van 1 juli tem 31 december. Er zullen 24 weken pakketten voorzien worden in deze periode, 2 weken zullen er geen pakketten zijn wegens vakantie.  Je kinderen tussen 4j en 17j daarvoor geldt: leeftijd in jaren x 18 euro.

4. Overmacht

Het oogstrisico wordt gedeeld tussen boer en de deelnemers, die hun oogstaandeel volgens de afspraken onder punt 2  hierboven voor het lopende oogst seizoen hebben betaald.

5. Code of conduct

Wij willen op een eerlijke en vooral duurzame manier werken, zodat er voldoende aanbod is voor alle deelnemers. Het doorgeven of doorverkopen van producten zien wij dan ook als een ernstige overtreding.

6. Afhaling

De deelnemer kan zijn pakket afhalen in het centrale afhaalpunt op de prinsendreef 18 in 1860 Meise. Het afhaalpunt is geopend elke woensdagnamiddag van 16u  tot 20u en op zaterdagochtend 09u tot 13u . Op individuele vraag kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

De deelnemer verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is enkel het aanspreekpunt voor de praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt.

6.1 Afhaalpunten en afhaaluren

Hof ter Dreef heeft een aantal afhaalpunten. Je vindt ze terug op onze website www.hofterdreef.be. De afhaaldagen en afhaaluren kunnen verschillen per afhaalpunt. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om deelnemers buiten de afhaaluren te bedienen. Indien je je pakket niet binnen de afhaaluren kan komen ophalen, dan kan de beheerder van het afhaalpunt tussen 9u en 20u telefonisch of per e-mail verwittigd worden. Alle nodige gegevens staan op onze website.

Indien de deelnemer zijn pakket niet is komen afhalen en de beheerder van het afhaalpunt niet heeft verwittigd, dan mag de beheerder zelf beslissen wat hij met het niet-afgehaalde pakket doet.

6.2 Afhaallijst

Hof ter Dreef hangt wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een gedetailleerd overzicht van de geleverde pakketten. De deelnemer vinkt bij afhaling zijn naam af op de afhaallijst. Indien de naam van de deelnemer niet voorkomt op de afhaallijst, dan heeft hij geen recht op een pakket en kan hij contact opnemen met Hof ter Dreef. Indien de deelnemer zijn pakket niet in het afhaalpunt vindt, dan neemt hij geen ander pakket mee, maar kan hij contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt, of met Hof ter Dreef.

6.3 Afhaal tas

Hof ter Dreef stelt twee tassen ter beschikking van elke deelnemer. Er wordt een waarborg gevraagd van 5€ per tas. Je kunt de tassen ook zelf aankopen voor 10€ per stuk.

7. Bezoekmogelijkheden

Het perceel van Hof ter Dreef is gelegen aan de Prinsendreef 18 in 1860 Meise en zal tijdens op bepaalde momenten bezocht kunnen worden, zodat deelnemers kunnen kijken hoe alles groeit en bloeit, of een handje kunnen komen toesteken . Deze momenten zullen tijdig gecommuniceerd worden. Tijdens het bezoek vragen wij uiteraard respect te tonen voor de omwonenden, de groenten, het fruit , de kruiden, de kippen en het veld.

8. Administratie

Met vragen, klachten, suggesties en wijzigingen kan je terecht bij:

Guy Mouchart  Guy@hofterdreef.be GSM:0475 984063.

 

We hopen op gezond verstand en duidelijke afspraken om op een aangename manier te kunnen samenwerken.

Alle communicatie van Hof ter Dreef naar de deelnemers  zal uitsluitend per e-mail gebeuren.