Spelregels

Algemene voorwaarden

  1. Een deelnemeris een klant die zich ertoe verbindt wekelijks of om de 2 weken zijn pakket af te halen in één van de afhaalpunten en die een jaarlijks bedrag betaalt voor zijn pakket.
  2. Een afhaalpunt is de locatie waar Samen op Dreef de pakketten levert en waar de deelnemer zijn pakket afhaalt.
  3. We werken met het systeem van een vooraf te betalen abonnement; de betaling dient dus te gebeuren vóór de levering van het eerste pakket op de rekening van Samen op Dreef bij Bank Fintro met n° BE46 1431 2214 5636
  4. De abonnementen beginnen op 1 januari 2023 en lopen tot en met 31 december 2023. Instappen op een ander moment is altijd mogelijk, de pakketten worden dan pro-rata.

Verbintenissen van de deelnemer

  1. De deelnemer vult een inschrijvingsformulier<link> en betaalt een abonnement per pakket (eenheid).
  2. De deelnemer verbindt zich ertoe het pakket op de online aangeduide momenten af te (laten) halen op het afgesproken afhaalpunt.
  3. Een deelnemer gaat een verbintenis aan voor de getekende periode. Deze verbintenis is dus niet opzegbaar of terug betaalbaar, tenzij bij overmacht (overlijden, verhuis naar het buitenland, …).
  4. De deelnemer verbindt zich ertoe de privacy van de beheerders van de afhaalpunten te respecteren. De beheerder is enkel het aanspreekpunt voor de praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt.

Verbintenissen van Samen op Dreef

  1. Na het betalen van de jaarlijkse bijdrage zal Samen op Dreef wekelijks of tweewekelijks de overeengekomen pakketten van groenten oogsten en klaarzetten.
  2. We garanderen 40-wekelijkse pakketten of 25 tweewekelijkse pakketten op 52 weken (of pro-rata)