Coöperatieve

We gaan ‘Samen op Dreef’!

We gaan graag samen op weg in dialoog en met passie voor ons lokale project.

We zijn hier om te delen, te groeien en te werken in synergie met de aarde.

Kom ons vervoegen en wie weet kunnen we samen een duurzaam antwoord bieden op enkele van onze sociologische, ecologische en klimatologische uitdagingen.

De stichtende coöperanten

SAMEN OP DREEF:

 • Is een ontmoetingsplek van en voor onze klanten en coöperanten.
 • Ondersteunt en bevordert een evenwichtig ecosysteem tussen mens en natuur.
 • Hanteert een eerlijke prijs voor een (h)eerlijk producten in alle transparantie.
 • Kweekt biologische en lokaal geteelde groenten en fruit het hele jaar door.

Wat is een sociale coöperatie?

 • Een sociale coöperatie heeft een erkend sociaal karakter.
 • Het hoofddoel van een sociale coöperatie is om een positieve maatschappelijke impact te creëren op de mens, het milieu en de maatschappij.
 • Een sociale coöperatie heeft dan ook geen winstoogmerk.
 • De leden van een sociale coöperatie zijn naast klanten, ook mede-eigenaars met beslissingsrecht die betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomst van het bedrijf.

Sociale coöperaties zijn gebaseerd op de volgende fundamentele waarden:

wederzijdse verantwoordelijkheid * democratische inbreng * gelijkheid * rechtvaardigheid en solidariteit

Waarom coöperant worden?

Maak mee impact door als coöperant vanuit jouw interesses en talenten deel uit te maken van een sociaal project waar:

 • samen gewerkt wordt aan een transparante, verantwoorde en duurzame voedselconsumptie
 • iedereen telt; het sociaal karakter van het project staat altijd voorop
 • een nieuwe, evenwichtige vorm van verbinding met de natuur ontwikkeld wordt
 • een duurzame uitwisseling van kennis en materiaal de rode draad van de onderneming is

Kies er bewust voor om een duurzaam, sociaal project financieel te steunen en te investeren in een organisatie die toekomstgericht en innovatief zijn schouders zet onder de eerlijke productie en consumptie van biologisch geteelde kruiden, groenten en fruit.

Hoe concreet coöperant worden?

 • Aankoop van minimaal 1 aandeel ter waarde van 250 euro
 • Engagement voor minimaal 3 jaar
 • Geen uitkering van rente of dividend
 • Terugstorting van de nominale waarde van de aandelen bij uittreding

De voordelen van coöperant te worden ?

Actieve coöperant Sympathiserend coöperant
 

•  Toont betrokkenheid en investeert minimaal 4 uur per maand in de coöperatie.

 

•  Heeft recht op 2 stemmen in de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

•  Krijgt uitnodiging voor het jaarlijkse oogstfeest als bedanking voor de coöperant

 

•  Kan deelnemen aan allerlei activiteiten zoals kookworkshops, open hof, educatie momenten tegen een extra voordelig tarief

Korting op aankopen:

• 10% op het totaalbedrag bij het nemen van een groenteabonnement (25 of 40 paketten)

• 3% op aankopen in de biohoevewinkel of via de webshop

• mogelijkheid om van een taxshelter  van 45% te kunnen genieten op uw investering

 

•  Toont financiële betrokkenheid

 

•  Heeft recht op 1 stem in de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

•  Krijgt uitnodiging voor het jaarlijkse oogstfeest als bedanking voor de coöperant

 

•  Kan deelnemen aan allerlei activiteiten zoals kookworkshops, open hof, educatie momenten tegen een voordelig tarief

 

Korting op aankopen:

• 10% op het totaalbedrag bij het nemen van een groenteabonnement (25 of 40 paketten)

• 3% op aankopen in de biohoevewinkel of via de webshop

• mogelijkheid om van een taxshelter  van 45% te kunnen genieten op uw investering

Neem contact met ons op ! info@samenopdreef.be