Blog

Nieuwsbrief week 43

20 oktober 2020… een belangrijke datum voor ons want vanaf nu zijn al onze bewerkte percelen 100% bio gecertifieerd. Tevens kunnen wij melden dat ons verzoek om subsidie ​​voor het planten van hoogstamfruitbomen tussen onze groentebedden is gehonoreerd door het departement landbouw en visserij.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Leave your thought